Jedinečnost Velox

  • cz
  • cz
Založeno r. 1999
Stropní stavební prvky
Řešení horizontální konstrukce staveb metodou ztraceného bednění s vytvořením ŽB monolitického žebírkového stropu o osové vzdálenosti 500 (300) mm se šířkou žebírka 120 mm. Jsou lepeny z přířezů desek VELOX WS s VELOX WSL do tvarů dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek, jejichž standardní půdorysná šířka a délka je dána výrobním rozměrem desek, tj. 500 (300) x 2000 mm, výška je od 170 do 575 mm a jejich použití závisí na rozpětí, požadovaném užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výstuže.
+ stropní prvky se vyrábějí také v modulových délkách 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
+ dle potřeby a statických požadavků je možno zhotovit jakýkoli atypický stropní prvek (vhodnost použití při sanačních pracech
+ provádění stropů je jednoduché a rychlé
+ výborná přilnavost omítkových směsí
+ jednoduché podepření při betonáži na koncích tvarovek
+ neomítnuté stropy mají dobrou zvukovou pohltivost
+ stropy vykazují dobrou tepelnou izolaci
+ možnost provedení stropu kazetového - do kříže armovaného
PŘEHLED STROPNÍCH PRVKŮ VELOX (základní půdorysný rozměr 2000 x 500 mm) 

VÝŠKA TVAROVKY + VRSTVA BETONU

(mm)

CELKOVÁ TLOUŠŤKA STROPU

(mm)

HMOTNOST 1 PRVKU

(kg)

SPOTŘEBA BETONU

(l/m2)

STANDARDNÍ VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ STROPŮ

(kN/m2)

MAX. SVĚTLÉ ROZPĚTÍ

(m)

170 + 50 220 57 85 6,99 5,9
220 + 50 270 62 97 7,36 6,9
260 + 50 310 67 107 7,65 7,7
315 + 50 365 75 120 8,04 8,6*
350 + 50 400 79 128 8,32 9,6*
400 + 50 450 91 140 8,69 10,2*
500 + 50 550 106 164 9,48 11,72*
675 + 50 625 122 184 10,09 12,0*

* Hodnoty stanoveny výpočtem.