Jedinečnost Velox

  • cz
  • cz
Založeno r. 1999
Stavební ocelové spony
Soustava spojovacích spon s navařenými distančními příčkami zajišťuje vzájemnou fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn a zároveň slouží k ukládání a spojování jednotlivých bednících desek na sebe ve vodorovných rovinách plášťů.

Druh spon dle tvaru a místa použití:

Jednostranné spony se kladou ve spodní úrovni první vrstvy bednění, v úrovni uložení stropu na vnitřní nosné stěny a při vytváření parapetů.

Oboustranné spony se umisťují průběžně při kladení a svazování jednotlivých desek bednění stěny v ložných spárách.

Stropní spony se osazují v úrovni uloření stropu na obvodovou nasnou stěnu, jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů obvodových průběžných desek, kde se v koncovém oku spony zajistí napříč hřebíkem. Tahové spony se protahují předvrtanými otvory ve středu ploch vnitřních a vnějších desek bednění a zajišťují se v koncovém oku spony napříč hřebíkem. V případě použití desek VELOX WS se pro zvýšení pevnosti bednění při betonáži celého patra najednou doporučují umísťovat do každé řady bednících desek.
+ vyrábějí se z tažného drátu z oceli 11 343 kruhového průměru 4 a 5 mm svařováním, splňují min. požadovanou pevnost v tahu 540 MPa
+ spony jsou opatřeny povrchovou úpravou určenou pod omítku
+ šířkové rozměry spon vyplývají ze skladby jednotlivých vrstev stěn
+ v případě použití na stěny bez omítky je možné spony speciálně povrchově upravit
+ v případě potřeby mohou být povrchově upraveny proti korozi
 

DRUH SPON

DÉLKA SPONY

(mm)

(tloušťka stěny)

Spotřeba SCHÉMA SPON
vnější stěna vnitřní stěna
jednostranné 150 - 400 5 ks / bmstěny 8 ks / bm** stěny
oboustranné 150 - 400 4 ks / bm spáry 4 ks / bm** spáry
stropní 150 - 400 4 ks / bm stěny -
tahové 150 - 400 1 - 2 ks / bm jedné vrstvy bednění 1 - 2 ks / bm jedné vrstvy bednění

* Při výpočtu spotřeby spon se počítá s 5 ks / bm stěny. Z toho 4 ks / bm se uvažují k zajištění první řady desek u podlahy a 1 ks / bm na dotváření parapetů oken.

* * Při výpočtu spotřeby spon se počítá s 8 ks / bm stěny. Z toho 4 ks / bm se uvažují k zajištění první řady desek u podlahy a 4 ks / bm na zakončení stěny pod stropem.