Jedinečnost Velox

  • cz
  • cz
Založeno r. 1999
Co vše vám můžeme nabídnout?
Tradice, na které stavíme
Jsme rodinná firma, která importovala v roce 1990 stavební systém Velox do ČR. Náš otec, děda, strýc pan Milan Richter byl ten, kdo založil a vedl výrobní závod v Hranicích na Moravě při jeho vzniku. Tato tradice nás zavazuje ke kvalitní a odpovědné práci.

První a zkušení
Stavby z Veloxu realizujeme již více jak 20 let. První dům z Veloxu byl postaven naši rodinou. Naprostá většina bytových domů ze stavebního systému VELOX je naše práce.

Každý krok stavby máme pod kontrolou
Domy navrhneme, vyprojektujeme a stavbu zrealizujeme. Ke každé zakázce máme individuální přístup. Stavby realizujeme vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí, aby každý klient byl maximálně spokojen. Kdykoli se můžete obrátit na jednatele, majitele firmy s jakoukoliv otázkou.

České ruce staví české domy
Vzájemně si rozumíme. Při realizaci výstavby vašeho bydlení dáváme práci jen českým lidem. Našich pracovníků si vážíme.

Naše slovo platí
Držíme záruky. Jsme svědomití a zodpovědní. Proto máme sjednáno pojištěni pro případ nahodilých událostí.

Máme pevné základy / Stojíme pevně na svých nohou
Máme tradici a pevné zázemí, nejsme v podnájmu. Nejsme příjemci žádných dotací a nejsme závislí na politických vlivech. Naším krédem je „nedělat to, co neumíme“.

Finanční rozvaha je základ stavby
Uvědomujeme si, že bez finanční rozvahy a plánu nelze začít stavět. Díky našim zkušenostem a partnerům Vám poradíme, jak nejlépe financovat Vaše nové bydlení i s pojištěním.
.
Nabízíme tyto činnosti:
+ 1. Projekční činnost
Architektonické studie
Projekty pro uzemní a stavební povolení
Energetický průkaz PNB
Statika budov
Vizualizace exterieru i interieru

+ 2. Základové konstrukce
Sejmutí ornice
Vytyčení stavby a základových pasů geodetem, hloubení pasů
Pokládka zemnícího pásku pro hromosvod a elektro
Prostupy pro ležatou kanalizaci,plyn,vodu apod
Beton a betonáž základových pasů
Bednění nadzemních základových konstrukcí s tepelnou izolací
Zásypy, hutnění,ocel
Betonáž základové desky
Pokládka izolace proti vodě a radonu pod nosné konstrukce VELOX

+ 3. VELOX konstrukce:
Nosné obvodové stěny, součinitel prostupu tepla až U = 0,11 W/m²K
Překlady, průvlaky, věnce
Vnitřní nosné stěny tloušťky 220 mm, zvukový útlum Rw 57 dB až 77 dB
Nosné VELOX monolitické stropy, požární odolnost REI 120 min
Monolitické schodiště
Beton vč. zpracování
Montáž a betonáž díla
Prostupy

+ 4. Řemesla:
Výplně otvorů - okna, dveře, vrata, žaluzie
Vytápění budov
Klimatizační systémy
Vápenocementové a sádrové omítky
.
+ 5.Financování Vašeho bydlení:
Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření
Pojištění nemovitostí
Pojištění úvěru či hypotéky vhodným produktem pro případ nahodilých událostí

Vyberte si firmu, která bude Vašim přítelem.

Pomůžeme Vám
Pomůžeme Vám