Jedinečnost Velox

  • cz
  • cz
Založeno r. 1999
Desky Velox WS-EPS PLUS
Dvouvrstvé desky, složené ze štěpkocementové desky VELOX WS o tl. 35 mm a desky šedého pěnového polystyrenu s přídavkem grafitu, pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových stěn, s velmi vysokými nároky na tepelnou izolaci.
+ výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti, vhodné i pro stavbu pasivních domů
+ výborná přilnavost betonů a omítek
+ jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
+ jednoduché vytváření rohů a ostění
+ odolnost vůci otřesům
+ zdravotně a hygienicky nezávadné
+ odolné vůči zvířecím a rostlinným škůdcům
+ dobrá protipožární odolnost
Typ Desky dle označení a tlouštky "d" VELOX WS-EPS PLUS
85 115 135 155 185 215 235
Tloušťka jednotlivých vrstev desky v mm VELOX WS 35 35 35 35 35 35 35
Pěnový polystyrén 50 80 100 12 150 180 200
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Standardní rozměry desky (d x š) mm 2000 x 500
Průměrná plošná hmotnost ** kg/m2 27 28 28 29 29 30 30
Součinitel tepelné vodivosti λ ** W/mK 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Součinitel tepelné vodivosti λD pěnového polystyrenu W/mK 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032
Tepelný odpor R
m2K/W 1,88 2,82 3,44 4,07 5,01 5,94 6,57
Faktor difuzního odporu μ desky z pěnového polystyrenu - ≥29 ≥29 ≥29 ≥29 ≥29 ≥29 ≥29

Požadavek na zdravotní

a hygienické nezávadnosti

- Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Třída reakce na oheň desek WS - A2-s1, d0

POZNÁMKA:

Technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 13163. Na základě objednávky je možné dodat WS-EPS PLUS v kombinaci s dalšími vyráběnými tloušťkami desek pěnového polystyrenu (WS-EPS PLUS 75, 105, 125, 215, 235).

* Tolerance ±10%
** Měřená hodnota ±