Jedinečnost Velox

  • cz
  • cz
Založeno r. 1999
Desky Velox WS
Jednovrstvé štěpkocementové VELOX desky pro vytváření ztraceného bednění nosných obvodových a vnitřních stěn, bez zvláštních nároků na tepelnou a zvu- kovou izolaci.
+ výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
+ výborná přilnavost betonů a omítek
+ jednoduché a pevné sbíjení desek hřebíky
+ jednoduché vytváření rohů a ostění
+ zdravotně a hygienicky nezávadné
+ odolné vůči zvířecím a rostlinným škůdcům
+ dobrá protipožární odolnost
Typ Desky dle označení a tlouštky "d" Welox WS
25mm 35mm 50mm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI Jednotka HODNOTY
Standardní rozměry desky (d x š) mm 2000 x 500 2000 x 500 2000 x 500
Průměrná plošná hmotnost ** kg/m2 19 25 33
Průměrná objemová hmotnost ** kg/m3 700 670 630
Součinitel tepelné vodivosti λ **** W/mK 0,11 0,11 0,11
Tepelný odpor R90/90 *** m2K/W 0,22 0,300 0,45
Faktor difuzního odporu μ - 13,7 13,7 13,7
Pevnost v tahu za ohybu N/mm2 ≥ 1,8 ≥ 1,3 ≥ 1,3

Požadavek na zdravotní

a hygienické nezávadnosti

- Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.)
Třída reakce na oheň - A2-s1, d0

* Pro bednění vnější strany obvodových stěn se dodává deska WSC v červeném provedení

**  Tolerance ±10%

*** Dle normy ČSN EN 13168

**** Měřená hodnota ±